سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار بانکی پارس

مسئول شعبه یک موسسه مالی:

هیچ ترسی از پرداخت سود 29 درصد نداریم

 

اعتبار - برنامه پایش شب گذشته در گزارش خبری تحلیلی خود ، افشا کرد که موسسه مالی و اعتباری فرشتگان در حال حاضر به سپرده های خود سود 29 درصد می دهد .

هیچ ترسی از پرداخت سود 29 درصد نداریم

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، برنامه پایش شب گذشته در تماس ضبط شده ای که با مسئول شعبه موسسه مالی و اعتباری فرشتگان داشت از وی پرسید که در حال حاضر نرخ سود سپرده های این موسسه چقدر است که وی گفت: نرخ سود سپرده های موسسه مالی و اعتباری فرشتگان در حال حاضر 29 درصد است .

مسئول این شعبه در پاسخ به اینکه ایا شما تحت نظارت بانک مرکزی هستید یا نه گفت : بله ما تحت نظارت بانک مرکزی هستیم و هیچ ترسی نداریم که این سود را به سپرده های خود می دهیم . موسسه ما یک موسه قدیمی است و شما با مراجعه به شعبه ما در خیابان فاطمی روبروی وزارت کشور پول خود را در موسسه ما سرمایه گذاری کنید .

بعد از پخش این صوت ، مرتضی حیدری مجری برنامه پایش گفت : موسسه مالی و اعتباری فرشتگان در حال حاضر 29 درصد سود می دهد و ادعا می کند معتبر است و تحت نظر بانک مرکزی است ، بانک مرکزی سود سپرده ها را مشخصا تعیین کرده و قطعا این سودها مورد تایید بانک مرکزی نیست . بانک مرکزی باید با این گونه موسسات برخورد کند .

منبع وبسایت اعتبار


ارسال شده در توسط خبر رسان