سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار بانکی پارس

ینا- یک مقام مسئول بانکی با اشاره به ادغام 6 نهاد پولی در 2 مؤسسه اعتباری گفت: با توجه به اینکه این مؤسسات سرمایه لازم برای فعالیت را تامین نکردند، در دو مؤسسه دیگر ادغام خواهند شد.
به گزارش بینا، یک مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به الزام مؤسسات مالی و اعتباری برای تامین حداقل سرمایه، به فارس اظهار داشت: در همین راستا ادغام 6 مؤسسه نهایی شده و فرآیند تغییر وضعیت آنها در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به اینکه این موسسات سرمایه لازم برای فعالیت را تامین نکردند، در دو مؤسسه دیگر ادغام می‌شوند تا حداقل سرمایه لازم برای تجهیز و ارائه مجوز به آنها فراهم شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: به احتمال زیاد این 2 مؤسسه که قرار است میزبان 6 مؤسسه ادغامی شوند، سرمایه لازم برای فعالیت را در قالب جدید تا پایان مهلت قانونی تامین خواهند کرد.
بر اساس اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی،


مؤسسات کارسازان آینده، پیشگامان و ریحانه گستر مشیز و

همچنین موسسات فردوسی، فرشتگان و افضل توس

با یکدیگر ادغام و به دو مؤسسه تبدیل خواهند شد.

منبه خبرگزاری بینا


ارسال شده در توسط خبر رسان