سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار بانکی پارس

شرکت برتر معرفی شدند(7)

9 بانک و موسسه اعتباری دارای بیشترین دارایی در کشور
اعتبار- بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران، 8 بانک، یک موسسه اعتباری و یک شرکت سرمایه گذاری در صدر شرکت های دارای بیشترین دارایی در کشور قرار گرفتند.
بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در فهرست 10 شرکت دارای بیشترین دارایی، بانک های ملت، مسکن و صادرات ایران در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند و بانک های تجارت، سپه، پارسیان، سرمایه گذاری پارس آریان( هلدینگ بانک پاسارگاد)، بانک پاسارگاد، موسسه مالی و اعتباری مهر و بانک اقتصاد نوین رتبه های چهارم تا دهم را از آن خود کردند.
بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی ایران، بانک ملت با داشتن 778 هزار و 447 هزار میلیارد ریال دارایی در صدر شرکت های برتر کشور در این زمینه قرار گرفته است و بانک های مسکن با 668 هزار و 515 میلیارد ریال و بانک صادرات ایران با 621 هزار و 657 هزار میلیارد ریال دارایی روی سکوهای دوم و سوم ایستاده اند.
طبق این رتبه بندی، دارایی بانک تجارت 513 هزار و 348 میلیارد ریال، بانک سپه 331 هزار و 203 میلیارد ریال، بانک پارسیان 317 هزار و 828 میلیارد ریال، سرمایه گذاری پارس آریان 242 هزار و 678 میلیارد ریال، بانک پاسارگاد 234 هزار و 201 میلیارد ریال، موسسه مهر 229 هزار و 502 میلیارد ریال و بانک اقتصاد نوین 181 هزار و 51 میلیارد ریال اعلام شده است.

منبع


ارسال شده در توسط خبر رسان